sâmbătă, 29 octombrie 2011

Energii alternative

Conform Wikipedia, energia alternativă este un termen folosit pentru unele surse de energie şi tehnologii de stocare a energiei. În general, el indică energii netradiţionale şi care au un impact scăzut în mediul înconjurător (nepoluante) şi este folosit în contrast cu termenul de combustibil fosil după unele surse, sau cu sensul de energie regenerabilă.


În prezent, în mod oficial se urmăreşte înlocuirea combustibililor clasici (fosili: petrol, gaze, carbune, etc.) cu noi tehnologii care se bazează pe dinamica şi energia mediului înconjurător sau a unor noi tipuri de combustibili care înlocuiesc pe cei fosili. Este vorba despre energia eolianî (mişcarile atmosferice), solară (fotonică), hidroenergia (energia hidraulică, a valurilor mării şi a mareelor), energia geotermică, şi biomasa (sursă de biodiesel, bioetanol şi biogaz).

Dar mai exista un alt tip de sursă de energie, regenerabilă, cu totul aparte. Este vorba de energiile vidului. În mod oficial nu se vorbeşte nimic despre asta, dar neoficial putem afla câte ceva în acest domeniu a cărui existenţă este complet ignorată.

Dacă despre noile surse regenerabile de energie susţinute oficial putem afla detalii relativ foarte uşor, situaţia este cu totul alta în ceea ce priveşte energia vidului (sau a eterului).

Eterul e o concepţie veche, cunoscută încă din antichitate, devenită ştiinţifică odată cu cercetările şi lucrarile lui James Clerk Maxwell. În legătura cu acestea există şi astăzi o serie de dispute, bănuindu-se că Academia Britanică ar fi eliminat din textele şi formulele lui Maxwell anumite elemente care nu corespundeau punctului de vedere oficial.

Eterul (sau vidul) este suportul energetic al materiei fizice. Elementele materiei fizice (particule atomice şi cuantice) iau naştere din acest eter, pur energetic, non-fizic.

Fizica modernă funcţionează pe baza conceptului de vid, concept datorat în bună măsură termodinamicii, şi decretării atomului ca ultimă cărămidă a materiei (concept învechit graţie apariţiei fizicii cuantice); dar o dată cu dezvoltarea fizicii şi tehnologiilor, nu numai cercetătorii ci şi pasionaţii de tehnică au avut posibilitatea să desfăşoare diferite experimente, fapt dovedit de numărul foarte mare de dispozitive tip "perpetuum mobile" perfect funcţionale, marea majoritate dintre ele brevetate oficial, construite de către amatori şi publicate pe internet cu miile.


Cea mai mare parte a acestor invenţii contrazic legile fizicii, dar cu toate acestea ele funcţionează fără ca ştiinţa să poată da o explicaţie coerentă. Multe sunt complet ignorate sau ridiculizate în mod oficial.

Marea majoritate a motoarelor şi generatoarelor de energie neconvenţionale functionează probabil pe baza unei energii extrase din eter, presupunere firească deoarece nu sunt alimentate de surse clasice de energie şi de aceea par a fi "perpetuum mobile".

Este evident că noţiunile de vid şi eter coincid în mare măsură... Chiar şi concepţia de vid (lipsa moleculelor dintr-un volum) actuală este îmbunătăţită de către fizicieni prin recunoaşterea vidului umplut cu câmpuri de energie, chiar dacă natura câmpurilor nu este încă foarte clar definită.

Acest ocean invizibil de unde şi cîmpuri energetice constituie ceea este oficial denumit vid, dar poate fi numit şi eter. Trebuie să acordăm atenţia cuvenită faptului că o denumire, concepţie, definiţie, cuvant, reflectă doar simple funcţii matematice definite pe un domeniu limitat.

Efectul de formă

Efectul de formă reprezintă influenţa pe care formele geometrice plane sau spaţiale o manifestă asupra mediului ambiant. Radiaţiile de formă perturbă în sens pozitiv sau negativ câmpurile de energie ambientale. Efectul de formă este legat direct de câmpurile energetice telurice, dar în absenţa acestor câmpuri el se poate manifesta diferit.

Efectul de piramidă este o particularizare, cea mai cunoscută, a efectului de formă pentru că a avut aplicaţii practice încă din antichitate.

Deşi are numeroase alte aplicaţii practice, efectul de formă a fost utilizat într-o foarte mică măsură pentru obţinerea de energie în special în dispozitive de mici dimensiuni, experimentale. În prezent, cel mai cunoscut dispozitiv producător de energie pe bază de efect de formă este piramida lui Thomas Trawoeger.

Piramida lui Thomas Trawoeger este un mic generator de curent continuu care poate produce, după afirmaţiile inventatorului, o tensiune de 12 V la un curent de circa 1 A.

Un alt tip de eneregie relativ nou, dar ingnorat oficial, este energia orgonică. Aceasta este energia primordială a vieţii, forţa fundamentală, fluidul nelimitat, elementul de bază şi sursa vieţii în Univers.


Întreaga materie, însufleţită sau nu, este pătrunsa de această energie universală. Ea umple întregul spaţiu, este lipsită de masă, este pulsatorie şi este anentropică. Energia orgonică este într-o permanentă mişcare, este prezentă peste tot, dar concentraţia sa este variabila în funcţie de timp şi de loc.

Câmpurile de energie orgonică transmit informaţii fără a pierde energie şi se propagă prin mediile fizice fără a interacţiona cu acestea. Energia orgonică poate fi generată ca efect al distorsiunii geometriei vidului, fapt demonstrat de ceea ce se numeste efect de formă.

Energia orgonică a fost cunoscută şi folosită în cadrul diverselor practici şi tradiţii spirituale şi/sau ezoterice ale umanităţii încă din cele mai vechi timpuri. O foloseau vechii şamani şi preoti; pe baza cunoaşterii profunde a acestei energii au luat naştere acupunctura, artele marţiale şi yoga.

Abordarea ştiinţifică a misterelor acestei energii a început în Europa prin Mesmer, Korschelt şi von Reichenbach, dar primul cercetător care a identificat în mod ştiinţific energia orgonică şi a determinat faptul că aceasta este observabilă şi măsurabilă a fost dr. Wilhelm Reich.

În anul 1930 el anunţa descoperirea unui nou tip de energie pe care a denumit-o orgonică, iar în anul 1940 construieşte primii acumulatori orgonici. În anii '90, K.H. Welz, un american de origine austriacă (ca şi Wilhelm Reich), creează primul generator de energie orgonică, iar câţiva ani mai târziu Don şi Carol Croft creează primele dispozitive orgonice bazate pe amestecuri de metale şi rasină.

Vă recomandăm să vizitaţi http://www.energiialternative.net unde veţi găsi informaţii generale în acest domeniu, dar şi detalii constructive ale piramidei lui Thomas Trawoeger.

Articol realizat în colaborare cu EnergiiAlternative.Net


Niciun comentariu: