luni, 6 august 2012

Leul – Caracteristici fizice


O frumoasă ţinuta a capului


Morfologie

A trebuit să admitem existenţa a două tipuri diferite de Leu, Herculean şi Apollinic. Dacă distincţia aceasta nu face decât să desăvârşească universul psihologic al personajului nostru zodiacal, ea este în schimb imediat perceptibilă sub aspect morfologic. Într-adevăr, e evident că fizicul nativului din Leu oscilează între două prototipuri de constituţie atletică: una este dilatata şi exprima un temperament bilio-sangvin; cealaltă este retractata şi corespunde biliosului pur. Fireşte că între aceşti doi poli sunt posibile toate combinaţiile.

Leul dilatat pare să se apropie cel mai mult de felină. Are, destul de vizibil, o mască animalică: lat de spate, cu un cap puternic şi masiv, orientat înainte, cu părul plantat că o coamă. Desigur, un asemenea nativ pur sânge nu se întâlneşte pe toate drumurile, dar el poate fi lesne descoperit, iar Dumas-tatăl e fără îndoială unul dintre exemplele cele mai ilustrative. Trebuie să remarcăm că faţa e un plin alungit, cu obrazul adesea plat şi lat cam ca un boţ de leu; Lorenzo Magnificul este destul de tipic din acest punct de vedere. Plecând de aici, asistăm, fireşte, la tot soiul de degradări, dar nu e nevoie să fim buni fizionomişti ca să simţim prezenţa animalului ce reprezintă zodia în mască imperială a lui Mussolini, în sprâncenele încruntate ale lui Raimu sau în expresia instinctuală a lui Picasso.

Leul retractat tinde spre caracteristică solară şi se apropie de tipul Apollo:
Cu cât primul denotă forţa deplină aproape grosolană, cu atât acesta din urmă înseamnă eleganta aristocratică. Fata, parcă desfăşurată, este decupată în planuri largi şi în benzi subţiri; este desenată cu linii precise, are o frunte pură şi înaltă, sprâncene cu un contur arcuit care îl continuă pe cel al nasului, destul de mare şi uşor acvilin. Profilul e drept, puţin convex, cu nas şi bărbie proeminente; trăsăturile sunt ample, avântate, desfăşurate pe larg. Ansamblul trupului este zvelt, olimpic, cu forme subţiate şi alungite. Totul face o impresie armonioasă, de distincţie, amploare şi claritate. Se pot cita drept cazuri demonstrative boxerul Carpentier, Liszt, Petrarca şi, mai mult, Napoleon în tinereţe, acel Bonaparte de la Podul din Arcole (deşi, că la Mussolini, Leului i se asociază Scorpionul sub aspectul unei păsări de pradă, cu un nas coroiat surplombat de o bară pronunţată a arcadelor adăpostind doi ochi ficşi şi magnetici).
În general, cele două tipuri morfologice se contopesc unul în celălalt sj formează un amestec complex: cazul lui Liszt, bunăoară, un apollinic pur cu coama tipică.

Oricum, între cei doi există puncte comune. În special ţinuta capului dreapta, mândră, nobilă, maiestuoasă, trufaşă sau provocatoare, care impune; şi privirea intensă sau luminoasă, directă, dominatoare şi, câteodată, fascinantă.


Mers şi mimică

Nativul are un mers sigur, regulat şi mai degrabă rapid, face adesea paşi mari, iar cel mai izbitor la el este latura irezistibilă a mersului când e înflăcărat de vreo dorinţă.
Gesturile Herculeanului au în ele ceva imperios, nemăsurat sau grandilocvent; cele ale Apollinicului sunt precise şi sobre, fiind totodată ample, desfăşurate; uneori spectaculare. Mimica celui dintâi e fericită, bucuroasă, radioasă, demonstrativa şi comunicativă; râde cu hohote, are accese de mânie, se lăsă în voia entuziasmului ca un extrovertit extensiv; îţi face plăcere să-l vezi. Cel de-al doilea e intensiv, iar expresia sa, deşi la fel de înflăcărată şi pasionată, este senină, reţinută, calmă.
Amândoi au o voce caldă, vibrantă, răsunătoare sau antrenantă; vocea Herculeanului e puternică; e un organ redutabil când se supără: un adevărat tunet. Strângerea sa de mână e puternică, sinceră, cordială; oferă un contact generos şi cald, uneori puţin prea strivitor.
Au ceea ce se cheamă prezenţa fizică, dacă nu chiar strălucire; le place să facă efect, ceea ce reuşesc adeseori prin alura lor trufaşă, afectată, sublimă. Dar câţi dintre ei, pentru a forţa cu orice preţ opinia celorlalţi, nu cad într-o mizanscenă şi o teatralitate de prost gust!

Sănătate

Soarele ar trebui să fie destul de persecutat în propria sa zodie, ca să nu aducă sănătate şi o vitalitate majoră, căldura să fiind prin definiţie vitală. Iar Soarele (că, de altfel, şi Luna), nefiind niciodată observabil în mişcarea retrograda aparenta pentru noi, îşi păstrează influenţă pozitivă care îi ajută pe nativi şi pe care o pot ajuta la rândul lor.

Aşadar, pe potriva Leului însuşi, o forţă majoră şi o vitalitate debordantă este aceea ce îi animă pe nativi şi le conferă o foarte mare capacitate de rezistenţă. Acest semn are reputaţia de a da un temperament solid şi proporţii armonioase, cu spate lat care pune în valoare zvelteţea restului corpului. Egoismul funciar, la o făptură care se exprima prin loialitate, pasiune sau dominaţie, mai mult decât prin tandreţe sau afecţiune, rămâne în mare parte insensibil la reacţiile psihosomatice ale propriului său complex patologic, limitat la atacurile personale. Totul pune în mişcare instinctul de exteriorizare (adesea impietând asupra celorlalţi); este recomandabil că nativii să manifeste rezervă faţă de o efervescentă distrugătoare, ca şi faţă de convingerea orgolioasă că pot găsi numai în ei directivele necesare pentru sănătate. Să-şi amintească de fabula "Leul şi şoarecele" şi să ceară din timp sfaturi utile.

Leul, reputat a fi "superb şi generos", are tendinţa să încerce să facă totul: în toate domeniile, adesea din ostentaţie. Într-o zi poate cădea victimă exceselor sale, ceea ce ar avea drept consecinţă fenomene de hiperactivitate, cu toate urmările lor patologice. Un fapt uşor de verificat: când se dedau unor mese copioase, aceşti indivizi se congestionează imediat. Dat fiind ca Leul influenţează ţesuturile şi organele care participă la circulaţie, fie că pârghii de comandă (centri nervoşi), fie că motor (inima), fie că rezervor (splina), fie că distribuitori (vene şi artere), predestinarea cardiovasculară predispune, în cel mai rău caz, la tulburări circulatorii. Astfel, bolile acestei zodii vor fi, de exemplu: perturbări ale formulei sangvine, anemii diverse, adesea hipercromie, arterite, flebite, sincope, infarcturi miocardice, pulmonare şi cerebrale, embolii, angine pectorale, endocardite, miocardite fără să mai punem la socoteală depresiunile nervoase care pot avea fie un rol de efect, fie de cauză, într-o înlănţuire fără sfârşit. Pot de asemenea apărea şi unele tulburări care par a nu avea nici o legătură: tulburări de vedere în urma unor hemoragii retiniene, crampe şi chiar cangrenă a membrelor inferioare care nu sunt microbiene decât în aparenţă şi se datoresc unor obstrucţii circulatorii prin arterite ne diagnosticate sau prost tratate. Să nu uităm de reflexele sindromului cardio-hepato-renal, nici de vechea zicală medicală care spune: "Ca să tratezi plămânul, îngrijeşte inima!"

Să mai amintim neplăcerile minore care merg de la pistrui până la insolaţie cu eriteme şi arsuri, trecând prin etapele congestiei fetei şi a mâinilor.

În general, bolnavul din această zodie este expus stărilor acute, vii şi intense, în care simptomele se instalează rapid, iar temperatura urca vertiginos. În consecinţă, evoluţia bolii într-un sens sau în altul este adesea scurtă şi, prin aceasta, când e posibilă trecerea într-o fază cronică, aceasta survine de timpuriu. Medicaţia de recomandat este de preferinţă solară şi naturală, întreruperea sau reglementarea eforturilor exagerate, fructele pârguite în soare acţionând prin vitaminele lor, esenţele de flori şi, în special, labiatele (mentă, cimbru, rozmarin) lucrând mai ales că vectori de oxigen şi dezinfectante, hipotensivele naturale (măslinul, usturoiul, vâscul, Rauwolfia de India etc.); toate acestea sunt mai indicate decât produsele chimice a căror folosire duce la apariţia unor sechele de depunere prin reacţia de dezagregare celulară.
Antoine-Auguste Parmentier, farmacist celebru, s-a născut la 17 august 1737. S-a ocupat mult de grâu şi de pâine, produse alimentare solare. Cartoful, la a cărui răspândire a contribuit atât de mult prin insistenţa sa, este o solanacee. De altfel, a recurs la o şiretenie "solară" ca să impună adoptarea lui. A pus că plantaţiile sale experimentale să fie păzite de soldaţi în timpul zilei, astfel încât localnicii să fie ispitiţi să le jefuiască noaptea. I se atribuie aceste cuvinte caracteristice: "Când mă gândesc la toate serviciile pe care le-am putut face prin metoda mea!... " Să mai amintim că a cunoscut cele mai mari onoruri, menţinându-se - caz aproape unic - fără să fie pus în discuţie, sub cele mai felurite regimuri: farmacist-sef la "Les Invalides" sub Ludovic al XV-lea; Ludovic al XVI-lea îi ia din mână, ca să şi-o pună la butoniera, o floare de cartof, în faţa întregii Curţi. Revoluţia spune despre el: "E mai mult decât o instituţie naţională, e o necesitate!" (Ceea ce este din nou un simbol solar.) în fine, lui îi va încredinţa Napoleon stabilirea listei primilor zece decoraţi cu Legiunea de onoare, lista pe care, de altfel, cu o modestie neaşteptată, nu s-a trecut şef el, ceea ce a dus, evident, la crearea unei a unsprezecea decoraţii...

            Vestimentaţia


Femeia din zodia Leului se preocupă mult de frumuseţea ei şi îi place, totodată, să apară în toată strălucirea ţinutelor de gală pe care le poartă foarte bine. Simţul culorilor şi al formelor o face să prefere un stil destul de bogat sau fastuos. Are instinctul calităţii: îi trebuie hainele cele mai bune - marile firme -, tot ce se poate găsi mai bun, pe scurt, eleganta este, la ea, inseparabila de clasă. Slăbiciunea ei constă în faptul că se acoperă de podoabe, blănuri şi bijuterii şi că uzează uneori de ele cu exagerare. Dacă nu-şi poate oferi un lux adevărat decade, la nivelul zorzoanelor, al bijuteriilor false, al parfumurilor indiscrete... întrucât vrea să fie, mai ales, o frumuseţe săritoare în ochi. Ar juca fără rezerve rolul unei mari cochete, şi ar găsi firesc să îşi cheltuiască o bună parte din buget ca să se prezinte cât mai luxos. Într-un cuvânt, modă, pentru ea, e o ocazie de prestigiu. Nu adopta modelul altcuiva: ea este cea care serveşte drept exemplu, iar în mediul ei contribuie la oficializarea modei; altfel, îşi caută modelele printre vedete sau în sferele înaltei societăţi. Bărbatul din zodia Leului considera întotdeauna că o bună prezentare impune şi forţează succesul; drept urmare, nu-şi neglijează aparenţele. Dar, în timp ce Apollinicul îşi îngrijeşte îmbrăcămintea, este elegant şi face destul de lesne pe gentlemanul (poartă ca nimeni altul smokingul şi fracul), Herculeanul nu e întotdeauna rafinat.


Niciun comentariu: