duminică, 29 septembrie 2013

Fecioară-profesia
  
Simţul perfecţiunii
Orientare

Când vine momentul alegerii unei profesii, adolescentul din Fecioara îşi demonstrează în general caracterul chibzuit care-l împinge să raţioneze asupra posibilităţilor sale de realizare, ceea ce îl duce adesea spre o orientare profesională judicioasă. Nu se dă în lături de la efortul pe care i-l pretinde pregătirea sa (studii, ucenicie), fiindcă de timpuriu ia viaţa în serios şi-i place munca. Tot foarte de timpuriu are grijă să se cizeleze, să se perfecţioneze; or, cunoaşterea tainelor meseriei nu este oare ocazia nesperată de a dobândi acea perfecţiune la care aspiră?

Mijloacele de care dispune sunt de două feluri. În plan practic, prezintă o aptitudine la manipulare care îi conferă o coordonare precisă a reflexelor. Are aşadar la îndemână, este cazul s-o spunem, tot ce-i trebuie ca să execute o muncă, chiar, şi mai ales dacă, e delicată, minuţioasă, complexă. Poate deci să fie un excelent meşteşugar, un muncitor calificat sau un tehnician. În plan teoretic, are inteligenţă execuţiei, ceea ce poate face din el un spirit inventiv. Manifestă deci calităţi de cadru de conducere, de inginer, de cercetător sau de organizator. Se întâmplă des ca cele două aptitudini să se îmbine şi să facă din el un muncitor complet; dar, în general, vedem cum una predomină, în detrimentul celeilalte.

Iată o listă teoretică a profesiilor care se află în analogie cu zodia Fecioarei.
 
Profesii

- Tendinţa: A reţine, a controla, a disciplină, a stăpâni.
- Funcţii: A percepe, a analiza, a descompune-compune.
- Obiecte ale muncii: sănătatea, animalele, obiectele mărunte,   produsele industriale.
- Acţiuni: A acumula, a analiza, a clasa, a colecţiona, a număra,a conserva, a controla, a manipula, a măsura, a reglementa, a verifica.
- Locuri: Ateliere, birouri, câmpuri, depozite, laboratoare, magazine, spitale, uzine.


Soluţii:

A) Medic, farmacist, veterinar, infirmier său şofer de ambulanţă, moaşă, masor kineziterapeut, culegător de plante medicinale, manichiuristă, dietetician.
B) Industria de precizie: ceasornicar, fabricant de lunete, optician, ajustor.
C) Inginer, chimist, statistician, arhivar, laborantă, contabil, desenator tehnic.
D) Meşteşugar, ceramist, agricultor, vopsitor, spălătoreasă, comerciant.
E) Secretar tehnic, dactilograf, stenograf, telefonist.
F) Servitor, îngrijitor, slujbaş la stat.
Atitudini faţă de muncă

Mai este oare nevoie să precizăm că zodia Fecioarei produce prin excelenţă "muncitorul", adică omul care îşi iubeşte meseria şi face din acest interes pivotul întregii sale vieţi? Zodia este legată de pregătirea calificată care e meseria. Se înţelege pe deplin sensul profund al termenului când poetul vorbeşte de "distrugerea rutinei meseriei" pentru regăsirea unei spontaneităţi pierdute şi eliberarea de o pregătire care creează un limbaj, un cadru, o corporaţie profesională. Dar, pentru a putea "distruge rutina meseriei", trebuie în prealabil ca ea să fie stăpânită, ceea ce este realizabil în practica zilnică, prin efort şi disciplină. Această stăpânire se află tocmai în corespondenţă cu stadiul psihologic al Fecioarei, iar fii ei sunt, în branşa lor, cei mai demni şi deosebiţi reprezentanţi ai meseriei, fie că este vorba de meşteşugar sau de savant, de muncitor sau de poet. Toţi au competenţa profesionistului desăvârşit.

Ei pot fi consideraţi albinele lucrătoare ale societăţii. Formează lumea vastă a lucrătorilor conştiincioşi, cinstiţi şi dezinteresaţi, care îşi aduc modesta lor contribuţie la bunul mers al acţiunii colective; aceşti muncitori scrupuloşi care acceptă munci ingrate, fastidioase, dar necesare, sarcini mărunte, dar importante, care iau asupra lor corvezi, responsabilităţi şi care au pârghiile de control graţie cărora viaţa îşi urmează Cursul normal, în bună ordine. Oricare le-ar fi eşalonul, toţi sunt utili, fiecare la locul lui: fără ei, n-ar mai fi nimic iar societatea noastră ar fi de nelocuit.

Dacă îl considerăm izolat, muncitorul din zodia Fecioarei operează cu inteligenţă, cu bun simţ, cu metodă şi hărnicie. Îi place lucrul bine făcut, treaba isprăvită. Nimeni, mai bine ca el nu este capabil de penibilă "munca de finisat" care perfecţionează lucrarea ce se vrea impecabilă. Conştiinţa lui profesională nu are egal.

Preferă să lucreze izolat, dar posedă un suficient simţ al organizării raţionale a muncii ca să dea un bun randament în echipă. Îi place să se documenteze ca să se perfecţioneze şi să-şi cunoască munca desăvârşit.

Cu superiorii întreţine relaţii corecte; uneori chiar respectă prea scrupulos directiva venită de sus ca un consemn. Cu subordonaţii este înclinat spre severitate, exigenţa: ar vrea ca şi ei să aibă, ca el, "bosa muncii".

Din păcate, cade prea des victima sentimentelor sale de inferioritate care îi îngrădesc ambiţiile. Dezavantajul lui este că nu iese destul în faţă şi că aşteaptă să fie scos din condiţia sa după ce i s-a recunoscut competenţa. Astfel, situaţia sa este adesea inferioară valorii reale. Adesea singurele lucruri pe care le cere sunt să fie apreciat la slujbă, să i se recunoască meritele.

Această moderaţie rezonabilă se dovedeşte a fi deseori, date fiind capacităţile sale, un comportament nesăbuit, căci este limitativ. Astfel îşi trasează singur o viaţă foarte ordonată, care îl conduce pe o linie colaterală, la marginea vieţii adevărate. Se lasă stăpânit de împrejurări, de hazard, de nevoile materiale care dispun de el; îl vedem înhămându-se în corvezile vieţii zilnice, retrăgându-se într-o anume mediocritate, vegetând: este un strâmtorat.

Am fost silit toată viaţa să am ocupaţii pentru care nu eram potrivit şi să le las de o parte pe cele spre care eram chemat de gusturile mele, de talentul meu şi de o oarecare speranţă de succes. (Diderot.)

Fecioara trebuie să fie încadrată de zodii sau de planete de afirmare care să-i exploateze valoarea. Atunci, dar numai fiindcă nativul e împins de altceva, zodia aceasta bate toate recordurile puterii de realizare. Totuşi, fără acest atu exterior, nativul îşi execută în continuare partitura modestă, socotind că nu se poate obţine nici un bun fără trudă şi că marile evenimente au la origine cauze mici. Numai că se cantonează la acestea din urmă, în lipsa fermentului interior care fecundează şi transcende acţiunea făcând-o să salte şi să ricoşeze în interacţiunea omului cu lumea: în asta constă ariditatea, sterilitatea semnului lui zodiacal. Astfel încât este adesea redus la a nu spera decât la nivelul Casei a Vl-a, condamnându-se la reuşita "măruntă". Se satisface prea uşor cu o medalie a muncii în urma unui premiu de artizanat, cu situaţia de laureat al concursurilor profesionale, cu un brevet pentru mici invenţii practice... în timp ce ar fi putut să facă lucruri mari. Dar e fericit şi aşa.

Finanţe

Se cunoaşte deja, în linii mari, atitudinea reflexă a Fecioarei faţă de bani. Tipul clasic este econom şi prevăzător. Salariat, de îndată ce şi-a luat salariul, pune de o parte pentru facturile şi plăţile regulate, ca să nu fie luat prin surprindere şi să nu mai aibă bani la sfârşitul lunii. Îşi organizează existenţa într-un mod raţional şi practic, profitând de orice. Nevoia de siguranţă îl îndeamnă să cotizeze la case de ajutor reciproc şi de asigurări că să poată face faţă la tot şi să-şi asigure un sfârşit de viaţă confortabil. Este înclinat să tezaurizeze fiindcă acceptă fără prea multe dificultăţi un regim sever în vederea unui obiectiv care îl tentează: cumpărarea unui automobil, a unui petec de pământ, a unei case... încet, evoluează şi-şi creează un trai confortabil cu preţul economiilor şi al unei organizări înţelepte.

            "Norocul"? Cum să creadă în el, de vreme ce Fortuna e legată la ochi iar cei mai merituoşi sunt cel mai prost recompensaţi? Jocurile de noroc? O aventură care nu-l tentează. Loteria? E prea sceptic că să-şi închipuie că numărul său va ieşi câştigător. O afacere rentabilă? Prea realist ca să cadă în cursă. Dar şi prea scrupulos şi timorat ca să-şi deschidă un cont generos asupra vieţii, astfel ca aceasta să răspundă printr-un schimb bine plătit, cu preţul necunoscutului, al surprizei.

Tipul ambivalent este un alternant. Cuprins periodic de pasiunea de a aduna, nevoia lui basculează automat în favoarea unui fel de furii a cheltuielii în care consumă tot ce a reuşit să pună de o parte. Instabilitatea aceasta se traduce printr-o curbă a averii "zigzagata". În schimb, nu este o persoană care să câştige puţin, iar norocul îi surâde în măsura în care e mai avizat şi mai îndrăzneţ. Căii de mijloc a celui rezonabil, el îi preferă "tot sau nimic" atunci când şi-a aruncat bine undiţele.


sâmbătă, 14 septembrie 2013

De ce ne este frica de moarte?


Facing the fear of death 

 SPIRITUAL SOLUTIONS

Description: Nick asks: why are we so afraid of death?

     Deepak relates that all fear is the fear of death in disguise.* It's about stepping into the unknown and struggling with the reality of impermanence. How do you deal with this? Move toward the unknown in some way every day! Based on the best-selling book of the same name, SPIRITUAL SOLUTIONS is a new video series that helps viewers develop answers to life's greatest challenges from a spiritual perspective.* 

    Each episode features world-renowned author Deepak Chopra speaking with people from many locations and walks of life -- from Union Square in New York to Venice Beach in California. Upload video questions for Deepak from your corner of the world and he may even be answering your question in an upcoming episode. 

   The series will provide tools and strategies to enable you to meet life's challenges from within and experience a sense of genuine fulfillment and purpose. THE CHOPRA WELL is dedicated to inspiring, fun, and thought-provoking videos about healthy living, wellness, and spirituality. We are anchored by doctor and author Deepak Chopra, as well as family & friends, who aim to provide you with tools for personal and social transformation. We deal with some "serious" topics and themes here, but we definitely don't take ourselves too seriously. 

    We encourage you to watch a few videos, engage with us and fellow viewers by sharing comments, and subscribing to show your support for our channel. We have several new videos every week, so come back soon!