joi, 15 august 2013

Leu-ProfesiaPartea Leului 
Orientare

La ora alegerii unei profesii, adolescentul nativ în Leu este conştient de importanţa mizei. Fără îndoială că, la fel ca oricare altul, îşi pune în joc întregul viitor; dar "cariera sa" căpătă imediat în ochii lui altă însemnătate: deşi latentă, voinţa de putere trebuie să găsească direcţia cea mai bună ca să realizeze o adevărată vocaţie care va deveni axul vieţii sale. Şi tocmai în măsura în care se simte chemat pentru un frumos destin profesional nu trebuie să rateze prima manşă. Dar la ora matinală a carierei nu se eschivează şi ştie deja ce vrea.

Ceea ce vrea el îi este de fapt comandat de temperament: o profesie activă care să implice o cheltuire de energie pe măsura lui; iar extroversiunea îl incită să se îndrepte spre lume, să fie într-o comunicare strânsă şi intensă cu mediul.
Simţindu-se făcut să organizeze şi să dirijeze, oscilează între două formule posibile: fie cariera liberală în care este propriul său stăpân - construieşte cu forţe proprii o întreprindere particulară, pune pe picioare o afacere comercială, artizanală, intelectuală, industrială...; fie cariera într-o întreprindere colectivă (administraţie, afacere particulară) unde, urcând pe scara ierarhică, ajunge la anumite pârghii de comandă, uneori până la postul de director.

Evantaiul profesiilor leonine este foarte larg, după cum se vede, dar se poate întocmi o listă, simbolică, a celor mai specifice.
Profesii

Tendinţe: Independentă, afirmare de sine, narcisism activ.
Funcţii: Nevoie de putere, de importanţă, de autoritate; admiraţie de sine, exhibiţionism.
Obiecte ale muncii: Propria sa persoană, obiecte de valoare, societatea, cultura.
Acţiuni: A crea,. A străluci, a dirija, a orienta, a face expertize, a se arăta.
Locuri: Spectacole, teatre, adunări, expoziţii, concerte, saloane, muzee, locuri publice

Soluţii:

A) Director, administrator, preşedinte, înaltă funcţie ierarhică (administraţie generală, putere publică).
B) Artist, decorator, estetician, vitrinier, regizor, modelist, comerţul de lux.
C) Expert, bijutier, specialist în orfevrărie.
D) Educaţie fizică.
E) Ambasador, actor, om politic.

Atitudini faţă de muncă

Deşi Leului îi place să comande, n-o face ca să-i privească pe ceilalţi cum muncesc... Oricare ar fi postul său, participă prea mult la muncă spre a nu fi primul care îşi suflecă mânecile. Fapt este că e în stare să le scoată sufletul celor care trebuie să-l urmeze, într-atât se poate mobiliza la maximum de randament. Este singurul reproş care i se aduce, fiindcă are un excelent spirit de echipă; are mai cu seamă forţa de a-i antrena pe ceilalţi şi de a le inspira încredere ca afacerea funcţionează.

Voinţei îi asociază spiritul muncii, pe care îl exprimă prin calităţi de disciplină, de ordine şi de organizare, ca şi printr-o conştiinţă neclintită a responsabilităţilor profesionale. Reuneşte aşadar elementele susceptibile de a-i asigura o superioritate pe care şi-o doreşte incontestabilă.

Nu vrea, în special, să fie deranjat în munca lui şi ştie să protesteze energic dacă e prost secondat, echipat mediocru sau insuficient informat. Deviza sa este: treaba bună făcută cu mijloace excelente.

Energia să creatoare nu se lasă acaparată de probleme subsidiare, de operaţiuni maşinale şi detalii de execuţie lipsite de interes; lasă această muncă pe seama altora. La eşalonul lui, el este motorul a ceea ce se întreprinde, cel care îşi pune pecetea pe creaţie. Rămâne fixat asupra realizării unui program şi îşi impune ideile celor din jur.

Un Leu veritabil se simte, fireşte, declasat dacă e doar un simplu subaltern, un slujbaş obscur, care îndoaie spinarea în faţa unui întreg serviciu; temperamentul său îl face să se revolte împotriva ordinelor primite, iar poziţia aceasta îi este insuportabilă: de fapt, ea nici nu durează, deoarece îşi părăseşte postul său urcă în grad.
Şansele de succes ale acestei persoane sunt mai mari decât în cazul celorlalte semne zodiacale. Ea reuşeşte nu fiindcă este ajutată de împrejurări, ci fiindcă e aptă să profite de toate circumstanţele.

Această reuşită este o împlinire socială: prestigiu şi prosperitate pentru întreprinderea profesională sau acces la un postcheie jinduit din ambiţie. Ea mai constă, destul de des, în jucărea unui rol exterior, în ocuparea unei funcţii publice, sportive, politice, culturale, artistice, ştiinţifice...

Am studiat suficient forţele interioare care favorizează reuşita unui nativ din Leu. Ceea ce îl deserveşte: instinctul de dominare, supraestimarea de sine, ambiţia nemăsurată. Nu e nevoie de mai mult ca să aibă eşecuri răsunătoare: Napoleon este exemplul cel mai sugestiv.

Finanţe

Nu trebuie să uităm că nativul din Leu este un egocentric a cărui politică e axată în întregime pe afirmarea eului şi a intereselor personale. El este, aşadar, fiinţa cea mai bine plasată pentru că, în orice situaţie, să ia partea leului şi, drept urmare, să-şi construiască o avere. Doar rareori nu accede la o existenţă materială confortabilă.

Dar aspiră mereu la mai mult, deoarece nevoile sale sunt numeroase, iar firea îl îndeamnă să trăiască pe picior mare, să ducă o viaţă luxoasă, opulenţă. Este un mare cheltuitor care aruncă uşor banii pe fereastră. Îi plac distracţiile, plăcerile, ieşirile în lume şi nu se privează de ele. Nu-i privează nici pe ai săi când aceştia au dorinţe sau capricii; îi face să profite pe ceilalţi, la fel ca şi el - mai mult chiar -, de avantajele averii sale. Are casă deschisă şi primeşte cu un oarecare fast. Prietenii beneficiază de toate avantajele acestea. Împrumută, dăruieşte, risipeşte... Egocentrismul său e iradiant: simte nevoia să fie generos, acest lucru îl îmbogăţeşte. Are cel mai adesea un mod de viaţă care depăşeşte posibilităţile sale financiare...

Ne gândim la marii nativi din Leu: Dumas cheltuind zece averi succesive, Ford făcând pe marele filantrop, Garibaldi îndatorat, Liszt dăruindu-şi banii tuturor cauzelor muzicale bune, Lorenzo Magnificul ruinat, Ludovic al XIV-lea secătuind tezaurul Franţei, Rubens trăind în mare lux...