joi, 20 octombrie 2011

Evanghelia dupa Toma

Acestea sunt cuvintele ascunse ale lui Isus cel Viu pe care le-a scris Iuda Toma zis Geamănul


1. El a spus: „Cel care găseşte înţelesul acestor cuvinte nu va cunoaşte moartea.
2. Cel care caută să caute mereu, până va găsi, si când va găsi, va fi uimit, se va minuna si va stăpâni în toate.


3. Dacă mai-marii voştri vă vor spune: ‚Iată, împărăţia este în cer’, vă vor întrece păsările cerurilor. Dacă vă vor spune că e în mare, atunci peştii vă vor lua-o înainte. Dar împărăţia este înăuntrul vostru si în afara voastră. Când vă veţi cunoaşte, atunci veţi fi cunoscuţi si veţi ştii că sunteţi fiii Tatălui cel Viu. Dar dacă nu veţi ajunge să vă cunoaşteţi, atunci veţi fi în nerodire si veţi fi însăşi nerodirea.”
4. Isus a spus: „Omul bătrân de zile se va grăbi să întrebe pe pruncul cel de şapte zile despre lăcaşul vieţii si el va trăi. Pentru că mulţi dintre cei dintâi vor fi cei de pe urmă si ei se vor face unul.
5. Cunoaşte ce ai înaintea ochilor si ce este ascuns ti se va arăta ţie, căci nu-i nimic ascuns care să nu iasă la lumină.”
6. Ucenicii L-au întrebat: „Vrei să postim? Cum să ne rugăm? Cum să facem milostenii? Ce griji să avem în privinţa hranei?” Isus a spus: „Nu vorbiţi neadevăruri, nu faceţi cele de care nu sunteţi încredinţaţi, pentru că totul se arată înaintea cerului. Nu-i nimic ascuns care să nu iasă la lumină si nu-i nimic atât de ascuns care până la urmă să nu fie descoperit.”
7. Isus a spus: „Ferice de leul mâncat de om, căci leul se va face om. Dar vai de omul pe care-l mănâncă leul, căci el va deveni leu.
8. Omul este asemenea unui pescar înţelept care si-a aruncat mreaja în mare si a scos-o plină de peşti. Printre ei a găsit un peste bun si mare. A aruncat în apă toţi peştii mici si l-a păstrat pe cel mare. Cine are urechi de auzit, să audă!”
9. Isus a spus: „Iată că a ieşit semănătorul. Si-a umplut mâna cu seminţe si le-a semănat. Unele au căzut pe drum; au venit păsările si le-au adunat. Altele au căzut pe piatră, n-au prins rădăcină în pământ si nu si-au înălţat tulpina către cer. Altele au căzut între tufe cu spini care le-au înăbuşit si au fost mâncate de viermi. Dar altele au căzut pe pământ bun si au dat roadă către cer. Câştigul semănătorului s-a înmulţit cu 60 de masuri la o măsură si cu 120 la o măsura.”
10. Isus a spus: „Am adus un foc asupra lumii si iată că am să-l încing până va dogorî.
11. Acest cer va trece si cel de deasupra lui va trece iar cei care au murit nu trăiesc iar cei vii nu vor muri. Când veţi mânca ce este mort, îl veţi face să trăiască. Când veţi fi în lumină, ce veţi face? Când eraţi unul, aţi dat naştere la doi; dar după ce deveniţi doi, ce veţi face?”
12. Ucenicii I-au spus lui Isus: „Ştim că ne vei părăsi. Cine va fi mai mare peste noi?” Isus le-a răspuns: „De acolo de unde aţi ajuns să mergeţi la Iacob cel Drept: ceea ce apare în cer si din pământ el le ştie.”
13. Isus le-a spus ucenicilor: „Spuneţi-mi cu ce mă asemăn.” Simon Petru I-a zis: „Semeni cu un înger al dreptăţii.” Matei I-a spus: „Semeni cu un învăţat.” Toma I-a zis: „Doamne, gura mea se teme să spună cu ce Te asemeni.” Isus a spus: „Eu nu sunt Domnul tău, căci tu ai băut si te-ai ameţit din acel izvor clocotitor pe care Eu însumi l-am măsurat.” L-a luat cu El deoparte si i-a spus trei cuvinte. Apoi Toma, întorcându-se la ai săi, aceştia l-au întrebat: „Ce ti-a spus Isus?” Toma le-a răspuns: „Dacă vă spun măcar unul dintre cuvintele pe care mi le-a spus, veţi lua pietre si veţi arunca în mine; atunci un foc va ieşi din pietre si vă va arde.”
14. Isus le-a spus: „De veţi posti, veţi fi pricină de smintire si de vă veţi ruga, veţi fi huliţi. Dacă veţi face milostenii, vă veţi face rău vouă înşivă. Dacă veţi intra într-o tară si-i veţi străbate ţinuturile, dacă vă vor primi, mâncaţi ce vă vor pune dinainte si îngrijiţi-i pe bolnavi. Căci nu ceea ce intra în gură vă va spurca, ci ceea ce vă iese din gură.”
15. Isus a spus: „Când veţi vedea pe cel ce n-a fost făcut din femeie, închinaţi-vă înaintea Lui si slăviţi-l, căci acela este Tatăl vostru.
16. Poate că oamenii cred că am venit să aduc pace pe pământ, dar ei nu ştiu că am venit să aduc dezbinare pe pământ, foc, sabie si lupte. Căci unde vor fi cinci într-o casă, trei se vor ridica împotriva a doi si doi împotriva a trei; tatăl împotriva fiului si fiul împotriva tatălui si ei se vor lupta unul cu altul.”
17. Isus a spus: „Vă voi arăta ceea ce ochiul n-a văzut si urechea n-a auzit; ceea ce mâna n-a atins si la inima omului nu s-a urcat.”
18. Ucenicii L-au întrebat pe Isus: „Spune-ne care ne va fi sfârşitul.” Isus le-a răspuns: „Aţi priceput oare începutul, ca să vă îngrijiţi de sfârşit? Unde este începutul, acolo este si sfârşitul. Fericit cel ce se păstrează întru început, căci el nu va gusta moartea.”
19. Isus a spus: „Fericit cel care era înainte să fie. Dacă veţi deveni ucenicii mei si veţi păzi cuvintele Mele, vă vor sluji până si pietrele. Voi aveţi cinci pomi în rai care nu se schimbă nici vara, nici iarna si frunzele lor nu cad. Acela care îi va cunoaşte nu va gusta moartea.”
20. Ucenicii L-au întrebat pe Isus: „Spune-ne cu ce se aseamănă Împărăţia Cerurilor.” El le-a spus: „Se aseamănă cu un grăunte de muştar, cea mai mică dintre toate seminţele, dar care când cade pe pământ bun face o tulpină mare si devine adăpost pentru păsările cerului.”
21. Maria L-a întrebat pe Isus: „Cu cine se aseamănă ucenicii tai?” El i-a spus: „Ei se aseamănă cu nişte fii pribegi aşezaţi pe un ogor care nu-i al lor. Când va veni stăpânul ogorului, el le va zice: ‚Plecaţi de pe ogorul meu’ si ei vor lăsa ogorul ca să i-l dea înapoi. De aceea zic: Dacă stăpânul casei ar ştii că vine tâlharul, el ar veghea înainte ca acesta să sosească, ca să-l oprească să-i spargă casa din Împărăţie si să-i ia lucrurile. Dar voi vegheaţi în fata lumii, întăriţi-vă din toate puterile, ca tâlharii să nu-si facă drum la voi si să nu găsească lucrurile pe care vă bizuiţi. De-ar sta între voi un om care să vegheze! Rodul fiind copt, el va veni degrabă cu securea ca să-l culeagă. Cine are urechi de auzit să audă!”

22. Isus a văzut nişte copilaşi si le-a spus ucenicilor săi: „Aceşti copilaşi sunt asemenea celor care vor intra în Împărăţie.” Ei L-au întrebat: „Atunci noi, copilaşi fiind, intrăm în Împărăţie?” Isus le-a spus: „Când veţi face din doi unul, înăuntrul ca si afară, cele de sus precum cele de jos, astfel încât să aduceţi bărbatul si femeia într-unul singur, ca bărbatul să nu mai fie bărbat si femeia să nu mai fie femeie; când veţi face un ochi în locul altui ochi, o mână în locul altei mâinii, un picior în locul altui picior si un chip în locul altui chip, atunci veţi intra în Împărăţie.”
23. Isus a zis: „Vă voi culege unul dintr-o mie si doi din zece mii si aceştia se vor ridica împreună.”
24. Ucenicii I-au zis: „Arată-ne locul unde vei fi, căci va trebui să Te căutăm.” El le-a spus: „Cel care are urechi de auzit să audă! Lumina se afla înăuntrul unei fiinţe si ea luminează lumea întreagă. Dacă ea nu luminează, atunci este întuneric adânc.”
25. Isus a spus: „Iubeşte-ti aproapele ca pe sufletul tău, ai grijă de el ca de lumina ochilor tăi.
26. Tu vezi paiul din ochiul aproapelui tău, dar bârna din ochiul tău nu o vezi. Când vei scoate bârna din ochiul tău, atunci vei vedea să scoţi paiul din ochiul aproapelui.
27. Dacă nu veţi posti pe lumea aceasta, nu veţi afla Împărăţia; dacă nu veţi face din Sabat Sabat, nu-L veţi vedea pe Tatăl.”
28. Isus a spus: „M-am ridicat în mijlocul lumii, m-am arătat lor în came si oase, dar i-am găsit pe toţi beţi. N-am găsit printre ei pe nici unul însetat. Sufletul meu a suferit pentru fiii omului pentru că ei sunt orbi în inimile lor si nu văd că goi au venit pe lume si goi vor să plece. Dar când se vor trezi din ameţeală, gândurile lor se vor schimba.”
29. Isus a spus: „Dacă trupul a fost făcut prin mijlocirea duhului, este o minune; dacă duhul a fost făcut din pricina trupului, atunci este o minune a minunilor. Dar mă minunez de aceasta: cum poate intra atâta bogăţie în atâta sărăcie!”
30. Isus a spus: „Acolo unde sunt trei dumnezei, sunt doar nişte dumnezei. Dar acolo unde sunt doi oameni, Eu sunt cu ei.
31. Un prooroc nu este crezut în satul sau. Doctorul nu-i tămăduieşte pe cei ce-l cunosc.”
32. Isus a spus: „O cetate zidită pe un munte înalt este puternică si nu poate cădea, dar nici nu poate rămâne ascunsă.
33. Ceea ce şopteşti la o ureche sau alta, vesteşte în cetate. Căci nimeni nu aprinde o lampă ca să o pună sub obroc, nici ca s-o tină la loc ascuns, ci o ridică astfel ca si trecătorii să-i vadă lumina.”

34. Isus a spus: „Dacă un orb conduce un alt orb, amândoi vor cădea în groapă.
35. Nu-i cu putinţă ca unul să intre în casa celui puternic si s-o ia cu sila, decât dacă a legat mai întâi mâinile stăpânului. Abia atunci el îi va jefui casa.”
36. Isus a spus: „Nu vă faceţi griji de dimineaţă până seara ce o să îmbrăcaţi, ci de cu seară până dimineaţa.”
37. Ucenicii L-au întrebat: „În ce zi ni Te vei arăta si în ce zi Te vom vedea din nou?” Isus le-a spus: „Atunci când vă veţi lepăda de făţărnicie, veţi lua vesmintele pe care vi le spun Eu si nu veţi avea pe altul de la care sa le auziţi. Vor veni zile când Mă veţi căuta si nu Mă veţi găsi.”
38. Isus a spus: „De multe ori aţi vrut să auziţi aceste cuvinte pe care vi le spun Eu, si nu aţi avut pe nimeni altul de la care să le auziţi. Vor veni zilele când Mă veţi căuta si nu Mă veţi găsi.”
39. Isus a spus: „Fariseii si cărturarii au luat cheile cunoaşterii si le-au ascuns. Nu numai că ei n-au intrat, dar nici pe cei ce voiau nu i-au lăsat să intre. Dar voi fiţi atenţi ca şerpii si curaţi ca porumbeii.
40. Un butuc de vie a fost sădit fără Tatăl si, fiind slab, va fi smuls din rădăcină si va pieri.”
41. Isus a spus: „Celui ce are din plin i se va da; dar de la cel ce nu are se va lua chiar si puţinul pe care-l are.”
42. Isus a spus: „Fiţi călători.”
43. Ucenicii L-au întrebat: „Cine eşti, de ne spui asemenea lucruri?” „Din cele care vi le spun, nu aflaţi cine sunt? Voi sunteţi ca fariseii: ei iubesc pomul si leapădă rodul; sau iubesc rodul si leapădă pomul.”
44. Isus a spus: „Cel ce huleşte pe Tatăl va fi iertat si cel ce huleşte pe Fiul va fi iertat. Dar cel ce huleşte Sfântul Duh nu va fi iertat nici pe pământ, nici în cer.
45. Nu culegi struguri din tufişuri cu spini si nici smochine din mărăcini, căci aceştia nu rodesc. Omul bun face binele din comori lăuntrice, iar cel stricat scoate lucruri rele din cămara lui stricată care se află în inima sa. El spune lucruri rele, căci din preaplinul inimii sale le scoate.”
46. Isus a spus: „De la Adam până la Ioan Botezătorul, dintre toţi cei născuţi din femeie, nimeni nu-l întrece pe Ioan Botezătorul, pentru că ochii lui văd foarte departe. Dar Eu vă spun: acela dintre voi care va deveni prunc, va cunoaşte Împărăţia si-l va întrece pe Ioan.
47. Nu-i cu putinţă ca un om să încalece doi cai deodată sau să întindă două arcuri. Nu-i cu putinţă ca un servitor să slujească la doi stăpâni, decât doar să-l cinstească pe unul si să-l supere pe celălalt. Nimeni, bând vin vechi, nu doreşte în acelaşi timp si vin nou. Nu pui vin nou într-o bute veche, ca să nu se spargă si nu pui vin vechi într-o bute nouă, căci se strică vinul. Nu cosi un petec vechi la o haină nouă, căci se va rupe degrabă.”
48. Isus a spus: „Dacă doi oameni vor face pace între ei într-o casă, ei vor spune muntelui ‚mută-te’ si el se va muta.

49. Ferice de voi, singuri si aleşi, pentru că voi veţi găsi Împărăţia; după cum din ea aţi ieşit, în ea vă veţi întoarce.”
50. Isus a spus: „De vă vor întreba: ‚De unde sunteţi?’, spuneţi-le: ‚Venim din lumină, de acolo de unde s-a născut lumina din ea însăşi.’ Ea s-a făcut văzută pe chipurile voastre. De vă vor întreba: ‚Voi sunteţi aceia?’, răspundeţi: ‚Noi suntem fiii Săi, din aleşii Tatălui cel Viu.’ De vă vor întreba: ‚Care-i semnul Tatălui în voi?’, spuneţi-le: ‚E frământare si odihnă deopotrivă.”
51. Ucenicii L-au întrebat: „În ce zi va veni odihna celor morţi si în ce zi va veni lumea cea nouă?” El le-a răspuns: „Ceea ce aşteptaţi a si venit, dar voi nu înţelegeţi.”
52. Ucenicii I-au zis: „Douăzeci si patru de prooroci au vorbit în Israel si toţi au mărturisit despre Tine.” El le-a zis: „Voi aţi lepădat pe Cel Viu care este în fata voastră si aţi vorbit despre morţi.”
53. Ucenicii L-au întrebat: „Tăierea împrejur este folositoare sau nu?” El a răspuns: „Dacă era folositoare, Tatăl v-ar fi născut tăiaţi împrejur din pântecele mamei voastre. Dar adevărata tăiere împrejur, cu adevărat folositoare, este cea în duh.”
54. Isus a spus: „Ferice de voi, cei săraci, căci a voastră este Împărăţia Cerurilor.
55. Cel ce nu-si lasă tatăl si mama nu va putea fi ucenicul Meu, si cel ce nu-si lasă frate sau soră si nu-si duce crucea precum o duc Eu nu va fi vrednic de Mine.”
56. Isus a spus: „Cel ce a cunoscut lumea a găsit un stârv si pentru cel ce a găsit un stârv, lumea nu mai este vrednică de el.
57. Împărăţia Tatălui seamănă cu un om care a semănat grâu bun. Vrăşmaşul său a venit noaptea si a semănat neghina printre grâu. Omul n-a vrut să smulgă neghina, de teamă să nu smulgă si grâul odată cu ea. Într-adevăr, la vremea culesului, neghina se va deosebi bine si atunci va fi smulsă si arsă.”
58. Isus a spus: „Ferice de omul care s-a supus încercării; el a găsit viata.
59. Priviţi spre Cel Viu atât timp cât trăiţi, ca nu cumva să muriţi si încercând să-L vedeţi, să nu-L puteţi vedea.”
60. Ei văzură un samarinean ducând un miel si intrând în Ideea. El îi întrebă pe ucenici de ce umbla acela cu mielul. Ei au răspuns: „Ca să-l taie si să-l mănânce.” El le-a zis: „Atât timp cât mielul e viu, el nu-l va putea mânca, decât dacă-l taie întâi si-l omoară.” Ei au spus: „Altfel nici nu poate face aceasta.” El le spuse: „Si voi să căutaţi un loc de odihnă pentru voi, ca nu cumva să muriţi si să fiţi mâncaţi.”
61. Isus a spus: „Doi se vor odihni într-un pat: unul va muri si altul va trăi.” Salomeea L-a întrebat: „Cine eşti tu, omule? Oare ieşind din Unul, tu ai stat pe patul meu si ai mâncat la masa mea?” Isus a spus: „Eu sunt Cel ce este, ieşit din Cel asemeni; mi-a fost dat ceea ce vine de la Tatăl Meu.” „Eu sunt ucenica Ta.” „Despre asta Eu spun: când ucenicul e gol, el se va umple de lumină. Dar când este împărţit, el se va umple de întuneric.
62. Eu îmi spun tainele celor ce sunt vrednici de ele. Ce face mâna ta dreaptă, stânga să nu ştie.”
63. Isus a spus: „Era un om bogat care stăpânea o avere mare. El îşi spunea: ‚Îmi voi folosi mereu averea ca să semăn, să culeg, să-mi umplu hambarele cu grâne si să nu duc lipsă de nimic’. Aşa gândea în sinea lui; si în noaptea aceea el muri. Cine are urechi de auzit să audă!
64. Un om a invitat oaspeţi si, după ce a pregătit bucatele, a trimis un rob să-i cheme. Robul a mers la primul si i-a spus: ‚Stăpânul meu te cheamă.’ Acesta a răspuns: ‚Am bani pentru negustori si aceştia trebuie să vina la mine deseară ca să le dau porunci. Nu pot să vin la ospăţ. Servitorul merse la altul si-i spuse: ‚Stăpânul meu te aşteaptă.’ Acesta îi răspunse: ‚Prietenul meu se însoară iar eu trebuie să-i gătesc masa. Nu pot veni. Iertaţi-mă pentru ospăţ.’ Merse la altul si-i spuse: ‚Stăpânul te aşteaptă.’ Acesta îi răspunse: ‚Am cumpărat un ogor si merg să iau câştigul. Nu pot veni. Mă iertaţi.’ Robul s-a întors si i-a spus stăpânului: ‚Cei pe care i-ai chemat la masă s-au scuzat’. Stăpânul îi spuse: ‚Ieşi în drum si pe oricine vei găsi, să-l aduci la masă.’ Cămătarii si negustorii nu vor intra acolo unde este Tatăl Meu.”
65. El a spus: „Un om harnic avea o vie. El o dădu lucrătorilor ca s-o îngrijească si să primească de la ei rodul. Îsi trimise apoi robul ca să ia de la lucrători rodul viei. Aceştia puseră mâna pe robul acela si-l bătură mai să-l omoare. Acesta plecă si a povesti stăpânului. Stăpânul îsi zise: ‚Poate că nu l-au cunoscut.’ Trimise un alt rob; lucrătorii îl loviră si pe acesta. Atunci stăpânul îsi trimise fiul, zicându-si: ‚Poate pe fiul meu îl vor cinsti.’ Cum lucrătorii stiau că fiul este moştenitorul viei, puseră mâna pe el si-l omorâră. Cine are urechi de auzit să audă!”
66. Isus a spus: „Arătati-Mi piatra pe care au lepădat-o zidarii. Ea este piatra din capul unghiului.
67. Cel care cunoaşte întregul, dacă este lipsit de sine însuşi, este lipsit de întreg.
68. Ferice de voi când vă vor izgoni, când vă vor ocărî si când nu se va mai găsi loc în care sa nu fiţi prigoniţi.
69. Ferice de cei prigoniţi până în inima lor, căci aceia L-au cunoscut cu adevărat pe Tatăl. Fericiţi flămânzi, căci ei vor sătura pe oricine.”
70. Isus a spus: „Când veţi naşte acest lucru în voi, ceea ce se va găsi în voi vă va mântui. Dar dacă nu se va găsi nimic în voi, această lipsă vă va pierde.
71. Voi dărâma această casă si nimeni n-o va putea zidi la loc.”
72. Un om I-a spus: „Vorbeşte cu fraţii mei să împartă averea tatălui cu mine.” El i-a răspuns: „Omule, cine m-a pus pe Mine împărţitor?” S-a întors spre ucenicii Săi si le-a spus: „Sunt Eu oare un împărţitor?”
73. Isus a spus: „Iată holdele sunt bogate, dar lucrătorii sunt putini. Cereţi dar Domnului să trimită lucrători pentru holde.
74. Doamne, sunt mulţi în jurul fântânii, dar nimeni în fântână!

75. Sunt mulţi cei ce stau în fata uşii, dar numai cei singuri vor intra în casa nuntii.”
76. Isus a spus: „Împărăţia Tatălui e asemenea unui negustor care avea o povară. El a văzut apoi un mărgăritar. Acel negustor era înţelept: a vândut povara si a cumpărat mărgăritarul. Asemenea si voi, îngrijiţi de comoara care nu moare si care se găseşte acolo unde molia nu ajunge s-o roadă si nici viermele s-o mănânce.”
77. Isus a spus: „Eu sunt lumina de deasupra lor, Eu sunt întregul. Întregul a ieşit din Mine si la Mine s-a întors. Despicaţi copacii: sunt acolo; ridicaţi pietrele: Mă veţi găsi si acolo.
78. De ce cutreieraţi pământurile? Ca sa găsiţi o trestie bătuta de vânt sau un om îmbrăcat cu haine subţiri? Acolo se află cârmuitorii si mai-marii voştri; ei au haine subţiri si nu vor putea cunoaşte adevărul.”
79. O femeie din mulţime I-a zis: „Fericit pântecele care Te-a purtat si tata care Te-a hrănit.” El a zis: „Fericite cele care au auzit cuvântul Tatălui si l-au urmat ca pe adevăr! Căci vor fi zile când veţi zice ‚Fericit pântecele care n-a rodit si ţâţele care n-au dat lapte!’”
80. Isus a spus: „Cel care a cunoscut lumea a găsit doar carne, iar pentru cel care a găsit carne lumea nu-i vrednică de el.
81. Cel care a ajuns bogat să devină împărat si cel care are puterea să renunte la ea.
82. Cel care stă aproape de Mine stă aproape de foc si cel care-i departe de Mine este departe de Împărăţie.
83. Chipurile se arată omului, dar lumina din ele este ascunsă. El se va arata în chipul Tatălui si chipul său va fi ascuns de lumina Sa.
84. În ziua când veţi vedea cu cine semănaţi vă veţi bucura. Dar când veţi vedea lucrurile care erau la început în voi, care nici nu mor, nici nu se văd, ce veţi trăi atunci!
85. Adam a ieşit dintr-o mare putere si dintr-o mare bogăţie si n-a fost vrednic de voi. El era vrednic să nu guste moartea.”
86. Isus a spus: „Vulpile au vizuină si păsările cerului au cuib; dar fiii omului n-au un loc unde să-si culce capul si să doarmă.”
87. Isus a spus: „Vai de sufletul care tine de trup.”
88. Isus a spus: „Trimişii vor veni la voi cu tălmaci si vă vor da ce este al vostru. Voi, la fel, daţi-le din ce aveţi. Spuneţi-vă: ‚În ce zi vor veni să primească ce li se cuvine?’
89. De ce spălaţi paharul pe dinafară? Nu pricepeţi că Acela care a făcut partea dinăuntru a făcut-o si pe cea dinafară?”

90. Isus a spus: „Veniţi la Mine căci jugul Meu este bun. Asprimea Mea este blândă si vă veţi găsi odihna.”
91. Ei I-au zis: „Spune-ne cine esti, ca să credem în tine.” El le-a zis: „Voi cercetaţi fata cerului si a pământului, dar pe Cel care este în fata voastră nu L-aţi cunoscut si nu ştiţi să cântăriţi această împrejurare.
92. Căutaţi si veţi găsi. Dar lucrurile despre care M-aţi întrebat zilele trecute si pe care nu vi le-am zis, ţin să vi le spun acum, dar voi nu vă mai îngrijiţi de ele.
93. Nu daţi lucruri curate la câini, ca să nu le arunce la gunoi. Nu aruncaţi mărgăritare la porci, ca să nu le murdărească.
94. Cel ce caută va găsi si celui ce bate i se va deschide.
95. Dacă se întâmplă să aveţi bani, nu-i daţi cu camătă, ci puneţi-i în ceea ce nu aduce câştig.”
96. Isus a spus: „Împărăţia Tatălui este asemenea femeii care a luat puţin aluat, l-a pus în frământătură si a făcut pâini mari. Cel care are urechi să audă!
97. Împărăţia Tatălui este asemenea femeii care ducea un vas de lut plin cu făină. În timp ce mergea pe drum, vasul a crăpat de la toartă si făina s-a risipit în spatele ei pe drum. Cum ea n-a stiut nimic, nu s-a mâhnit. Ajunsă acasă, a pus vasul jos si l-a găsit gol.
98. Împărăţia Tatălui este asemenea omului care voia să omoare un om de seamă. El a scos sabia din teacă acasă si a străpuns peretele, ca să stie dacă are mâna sigură. Apoi l-a ucis pe omul de seamă.”
99. Ucenicii I-au zis: „Fraţii Tăi si mama Ta sunt afară.” El le-a zis: „Cei ce fac voia Tatălui, aceia sunt fraţii Mei si mama Mea si ei vor intra în Împărăţia Tatălui.”
100. Ei I-au arătat lui Isus un ban de aur si I-au spus: „Oamenii Cezarului ne cer birul.” El le-a spus: „Daţi Cezarului ce este al Cezarului, lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu si Mie ce este al Meu.
101. Cine nu-si lasă tatăl si maica, ca Mine, nu va putea fi ucenicul Meu si cel ce nu-si iubeşte Tatăl si Maica, ca Mine, nu va putea fi ucenicul Meu. Căci maica M-a născut, dar adevărata Maică Mi-a dat viata.”2
102. Isus a zis: „Vai de farisei! Ei seamănă cu un câine care doarme în ieslea boilor: nici ei nu mănâncă, nici pe boi nu-i lasă să mănânce.
103. Fericit omul care ştie pe unde vor intra tâlharii, căci se va ridica, îsi va aduna puterile si îşi va chema ajutoare înainte ca ei să sosească.”
104. Ei I-au zis: „Vino, astăzi să ne rugăm si să postim.” Isus zise: „Cu ce am greşit si în ce am fost dovedit? Când va ieşi mirele din casa nuntii, atunci să postiţi si să vă rugaţi!”
105. Isus a spus: „Cel ce-si va cunoaşte Tatăl si Maica va fi numit ‚fiul unei desfrânate.’

106. Când veţi face din doi unul, atunci veţi fi Fiul omului si dacă veţi zice: ‚Munte, mută-te!’, el se va muta.
107. Împărăţia este asemenea unui păstor care avea o sută de oi. Una dintre ele, cea mai mare, s-a pierdut. El le-a lăsat pe cele nouăzeci si nouă si s-a îngrijit numai de aceea, până a găsit-o. Deoarece truda i-a fost mare, i-a zis acelei oi: ‚Mă bucur de tine mai mult decât de celelalte nouăzeci si nouă.”
108. Isus a spus: „Cel care va bea din gura Mea va deveni ca Mine si Eu voi fi întru el.
109. Împărăţia este asemenea unui om care avea o comoară îngropată în ogorul său, dar el nu stia. După moartea sa, ogorul a rămas fiului, dar nici acesta nu stia. El a luat în stăpânire ogorul si l-a vândut. Cel care l-a cumpărat, lucrându-l, a găsit comoara si a început să dea bani cui voia.”
110. Isus a spus: „Cel care a găsit lumea a devenit bogat. Acela să lase lumea.
111. Cerurile se înfăşoară ca si pământul înaintea voastră si Cel Viu, ieşit din Cel Viu, nu va cunoaşte nici moartea, nici frica. Cel ce se găseşte pe sine nu este pentru lumea aceasta.
112. Vai de carnea care este legată de suflet! Vai de sufletul care este legat de carne!”
113. Ucenicii I-au zis: „În ce zi va veni Împărăţia?” „Ea nu tine de aşteptare. Nu se va zice: ‚Iată, este aici!’ sau ‚Iată, este acolo!’ Împărăţia Tatălui se întinde pe pământ, dar oamenii nu o văd.”
114. Simon Petru le-a zis: „Să iasă Maria dintre noi, căci femeile nu merită acea viată!” Iisus i-a zis: „Iată că Eu am îndemnat-o să se facă asemenea vouă, ca să devină si ea un duh viu asemenea bărbaţilor. Căci orice femeie care se va face bărbat va intra în Împărăţia cerurilor.”

Niciun comentariu: