duminică, 9 iunie 2013

Gemenii-Profesia


Secretele meseriei

Orientare

Dualitatea semnului zodiacal se prezintă în adolescentă când tânărul Gemeni trebuie să ia o decizie făcând o opţiune profesională. De obicei, el manifestă mari ezitări în faţa unei alegeri care ar trebui să fie definitivă, deoarece se simte mai mult sau mai puţin apt să îmbrăţişeze mai multe meserii care îl tentează pentru motive diferite. Nu se simte copt să ia o decizie, iar ora alegerii se poate prelungi aşa cum i se prelungeşte adolescenţa; dacă alege, înseamnă că dispare ca fiinţă multiplă, înseamnă că se reduce la o direcţie unică, ceea ce nu convine deloc tipului nostru. Este de înţeles că unii nativi ratează acest moment şi-şi petrec viaţa trecând de la o aventură profesională la alta.
Unei asemenea firi îi trebuie o profesie în care să-şi poată manifesta din plin calităţile de adaptare şi de abilitate, satisfăcându-şi, pe de altă parte, gustul pentru mobilitate, varietate şi schimbare. Aşadar, i se potriveşte o muncă polivalentă, variată şi itinerantă. Dacă aceste condiţii de bază nu sunt îndeplinite, ne putem aştepta ca tipul Gemeni să vrea "să schimbe aerul" şi să devină astfel un instabil profesional.
Iată, în linii mari, imaginea sa profesională:
Profesii

Tendinţa profesionaia: Nevoie de mişcare, de schimburi, de contacte, de relaţii.
Funcţii profesionale: A vedea, a auzi, a înţelege, a vorbi.
Obiecte profesionale: Pana, hârtia, cărţile, ziarele, telefonul, poştă, mijloacele de locomoţie, maşinile de scris, de calculat, de tipărit, jucăriile.
Acţiuni profesionale: A citi, a scrie, a socoti, a analiza, a vorbi, a discuta, a traduce, a interpreta, a transmite, a adapta, a schimba reciproc, a deplasa.
Locuri profesionale: Librărie, editură, tipografie, biblioteca, redacţie, P.T.T., birou, cabinet imobiliar, gară, radio, piaţă, colonie de vacanţă, şcoală, drum.Atitudini faţă de muncă

Se ştie că tipul Gemeni are puterea să dispună repede de el ptintr-o forţă de vibraţie imediată care îl animă în întregime. Din acest punct de vedere, nici un fel de pierdere de timp; se aşază imediat la treabă.
Dar e departe de a fi un model de regularitate. Asiduitatea sa e oarecurn capricioasă; dacă nu este obligat să vină punctual la birou, de exemplu, îşi va aranja singur un orar destul de fantezist. În plus, adevăratul tip Gemeni nu are o rezistenţă care să poată fi pusă la orice încercare; capacitatea sa de a suporta pare limitată de tendinţa spre oboseală, ceea ce nu-i permite să-şi menţină ritmul la aceeaşi cadenţă. O simte, de altfel, şi are nevoie să se deconecteze periodic; se recreează la fel de bine îngăduindu-şi cinci minute pentru o ţigară sau discutând despre lucrul lui.
Modul de a aborda lucrul este legat de mobilitate; se organizează în funcţie de împrejurări şi are un plan propriu pe termen scurt, care se schimbă în funcţie de condiţiile de lucru. Nu e vorba de un defect, deoarece tipul acesta se adaptează rapid la situaţia momentului; în plus, îşi dă seama iute de munca pe care trebuie s-o facă şi este în stare să abordeze o problemă profesională sub diversele ei aspecte; se arată chiar îndrăzneţ şi perspicace; cunoaşte şi secretele meseriei. Acest mod de a proceda poate uneori să dăuneze spiritului de echipă, dar, dacă i se impune unui tip Gemeni o disciplină care nu-i convine, apare riscul să-i scadă randamentul. În afară de asta, cum judecata sa rămâne influenţabilă, ingerinţă străină în treburile lui îl paralizează. O muncă în colectiv, activă, antrenantă, într-o ambianţă de simpatie, de mobilitate şi de productivitate îl susţine şi stimulează; numai în aceste condiţii are simţ de echipă şi spirit de colaborare.
Atitudinea sa faţă de colectiv este deci avantajată; stabileşte uşor contacte, manifestă înţelegere, e convingător şi are prezenţa de spirit, adică are toate calităţile ca să lucreze în echipă, în pofida tendinţei pentru improvizaţii.
Faţă de superiori, este destul de liber, simţindu-se un adolescent privilegiat; vrea să fie stimat de ei şi, mai ales, să-i iubească spre a trăi în raporturi bune. Dacă apar conflicte, este înclinat spre reacţii ironice, dezinvolte, dar pleacă spinarea, ca un Scapino sau Sganarelle, umiliţi, dar triumfători de virtutea epigramei...
Este şi mai liber cu egalii săi: se simte pe picior de egalitate cu ei şi e, la urma urmei, jucăuş şi agitat.
Camaraderia domneşte şi în raporturile sale cu subalternii. Pentru acest motiv, nu reuşeşte întotdeauna să se facă ascultat, iar autoritatea poate să i se risipească.

Ocupă totuşi un loc precis pe eşichierul întreprinderii profesionale. Simţind autoritatea patronului în spatele său, ştie să transmită ordinele şi să facă pe intermediarul abil între superior şi inferior, interpretul intenţiilor unuia şi altuia. Nimeni nu e mai calificat decât el ca să explice modul de execuţie a unei munci, ca să prezinte lucrări scrise, să redacteze rapoarte, să stabilească unele contacte între servicii şi să pună în funcţiune rotiţele întreprinderii. Rolul acesta de instructor, de secretar, particular său general, adaptat la pluralitatea sarcinilor, i se potriveşte şi aici dă maximum de randament. Lar rolul său contează mai mult decât orice chestiune de bani sau de onoare. Se ghiceşte la el un perfect preşedinte de sindicat.
Cariera tipului Gemeni este supusă următoarei altemative: ori nativul a găsit o meserie care implică o activitate variată şi se referă la o materie schimbătoare, astfel încât să poată veni şi plecă în postul pe care şi-l păstrează; ori nu dispune de un asemenea joc mobil în meseria pe care a ales-o, astfel încât e incitat să meargă din loc în loc, chiar să-şi schimbe meseria de mai multe ori la rând. Mai rămâne posibilitatea - şi aici regăsim natura dublă a semnului - de a se ocupa de mai multe activităţi şi, de exemplu, de a exercita două meserii concomitent. Într-un fel sau într-altul, trebuie să îi fie satisfăcută tendinţa profundă de mişcare şi varietate; în orice caz, cariera lui ia aspectul unei călătorii pe etape, al unui itinerar cu destinaţii diverse.
Cele mai mari atuuri ale reuşitei sale se întâlnesc în capacitatea de a se descurca, în diplomaţia sa. Se bizuie mai puţin pe puterea de muncă, de altfel limitată, cât pe inteligenţa sau şiretenie. În acest tip se numără mulţi şmecheri, pişicheri, intriganţi şi guralivi; aici se întâlneşte şi personajul avizat în tot soiul de manevre, care ştie să profite de orice situaţie şi prinde din zbor cele mai bune ocazii. Are darul improvizării care duce la succes, ştie să se prezinte, să-şi expună cazul, să fie imediat la zi... uneori poate prea mult... Exagerează chiar.
Dacă şi-a depăşit contradicţiile, triumfă în diviziune şi face minuni acolo unde ceilalţi îşi caută echilibrul. În caz contrar, riscă să fie victima dispersiei care-i risipeşte eforturile şi-i ridiculizează rezultatele. Riscul este cu atât mai regretabil, cu cât se întâmplă doar rareori să nu strălucească, oricât de puţin, în situaţia sa, în măsura în care se implică total.
Reuşita depinde la el de rolul pe care-l joacă, de postul pe care-l ocupă, de măsura în care se exprimă, se exteriorizează, cu sentimentul de a juca bine, de a se găsi la locul său.
La polul opus, eşecul cel mai de temut este să nu aibă nici o vocaţie, să rătăcească de la o corporaţie la alta, să joace sau să mimeze o profesie fără convingere, fără aspiraţii profunde.
Cel mai adesea se simte important graţie virtuozităţii sau al unui anume succes; este, de exemplu, cazul secretarului care jonglează cu mai multe telefoane...
Cât despre mizeria la care devine cel mai sensibil, este vorba de cea a adolescentului care nu e luat în serios; şi asta mai ales când decade la nivelul de vânzător ambulant, de scamator, de jongler care tremură să nu-şi rateze numărul.

Finanţe

Atitudinea faţă de bani a tipului Gemeni dovedeşte o anume variabilitate care ne readuce la distincţia dintre natura dublă a nativului şi existenţei tipului Gemeni "Castor" şi a tipului Gemeni "Pollux".
Într-adevăr, tipul Gemeni intelectual îşi plasează interesele vieţii în sfera spiritului: curiozitate intelectuală, studii, pasiune artistică, literară, filozofică... Are mai multă nevoie de hrană spirituală decât de satisfacţii materiale. Atitudinea sa faţă de bani e destul de detaşată. Nu poate concepe că cineva să-şi consacre existenţa îmbogăţirii şi să acorde atâta importanţă acestei chestiuni; dar nu devine un om cu avere deoarece presiunea să interioară se exercită în altă parte decât în sectorul financiar, unde nu este câştigător. În plus, este destul de lipsit de simţ practic; e chiar indisciplinat, cam cheltuitor şi neprevăzător; i se întâmplă destul de des să fie exploatat. Dar încercările financiare nu îl afectează în profunzime; ele alunecă la suprafaţa caracterului său. Mai mult, ştie să se mulţumească doar cu ce are. Cu atât mai fericit este el dacă poate, fără să calculeze prea mult, să-şi ofere distracţiile care îl tentează: să petreacă o vacanţă de vagabondaj.
În ceea ce-l priveşte pe celălalt tip, acesta e destul de evident materialist. E un om practic, abil în apărarea intereselor sale, uneori chiar un om de afaceri priceput care aşază chestiunile băneşti în centrul vieţii. Ştie să profite de tot şi nu se dă în lături să se lanseze în speculaţii financiare. Este poate chiar imbatabil în arta de a reuşi.
Mercur a fost socotit zeul hoţilor; aceasta este valoarea negativă care i se atribuie planetei când e viciată - şi, prin urmare, semnului zodiacal când suferă anumite disonanţe; nu ne-ar mira să le găsim pe amândouă la hoţii de buzunare. Mai curent întâlnim Gemenii şi pe Mercur disonanţi la oamenii de afaceri veroşi, care se dedau unor operaţii frauduloase, pentru care scopul scuză mijloacele...
Se întâmplă ca cele două personaje - tipul Gemeni intelectual şi tipul Gemeni materialist - să coexiste în mod ciudat în aceeaşi fiinţă, dar cel mai adesea nativul este polarizat spre primul sau spre al doilea.
Se mai poate adăuga că viaţa tipului Gemeni este frecvent caracterizată de mutări; îşi schimbă de mai multe ori domiciliul şi se întâmplă chiar să-şi aleagă uneori două reşedinţe.


Niciun comentariu: