joi, 24 ianuarie 2013

Varsatorul - ProfesiiExperienţa umană

Orientare
Când vine momentul alegerii unei profesii, adolescentul din Vărsător creează probleme anturajului său. Dacă gustul sau pentru modernism nu-i impune de la bun început o vocaţie tehnică, într-o corporaţie nouă, riscă să se împiedice de o aspiraţie profesională mai mult sau mai puţin utopică, în măsura în care simte dorinţa să-şi profesionalizeze un dar de neclasificat în nomenclatorul meseriilor, său greu de practicat. Se pune întrebarea dacă aspiraţia sa socială îl poate duce la o activitate de normă întreagă şi îi poate oferi o situaţie stabilă. Sau, poate să încline pentru o ramură total nouă care nu are încă nişte cadre bine statornicite şi nici debuşeuri bine fixate. Alături de tipul Berbec, este unul dintre cei care se precipită în profesiile de avangardă, fără să ţină seamă de aventură pe care o comportă acest lucru; are bucuria de a ocupa primele locuri şi de a lansa meserii noi. Dar putem înţelege riscul unei asemenea angajări care poate duce la o activitate în cadrul căreia cererea este insuficientă faţă de ofertă.

De aceea nativul nu trebuie să neglijeze "micile sfaturi care duc la reuşită", prea adesea subestimate, şi are tot interesul să nu rateze ocaziile care creează relaţiile utile sau sprijinul preţios, deoarece persoanele pe care le frecventează au un rol major, şi mai presus de orice contează să bată la uşa potrivită.


Dacă îi sunt cunoscute dificultăţile pe care le-am menţionat, trebuie şi, în acest moment de început al carierei, să fie conştient de limitele şi de resursele sale. Nu trebuie să se bizuie prea mult pe forţa fizică ce îl poate trage înapoi într-o competiţie, chiar dacă subactivitatea sa este compensată de o supraemotivitate stimulatoare. Din această cauză, o ocupaţie "pasionantă", nu prea de rutină, ca cercetarea, explorarea, retuşarea, experimentarea sau orice alt exerciţiu care trezeşte atenţia în faţa necunoscutului, a incertitudinii, care reclamă "găselniţa" este preferabilă şi mai avantajoasă, de exemplu, decât o carieră administrativă care îl poate totuşi tenta. În fine, nu trebuie să piardă din vedere că libertatea de iniţiativă este preţioasă (ea trebuie salvgardată în meseria pe care o va alege), tot atât de necesar cât este satisfacerea sentimentului sau de utilitate socială.

Profesii

  • Tendinţa:       Afirmarea independenţei într-un spirit corporativ şi cooperativ; simţ novator.
  • Funcţii: Nevoia de a se dedica unei cauze prin cercetare intuitivă sau tehnică, experimentare, reformă sau învăţământ.
  • Obiecte ale muncii: Omul cu problemele sale fizice şi morale, societatea şi grupurile umane, aparatele perfecţionate şi prototipurile, produsele sintetice.
  • Acţiuni: A ajuta, a întrajutora, a orienta, a preda, a cerceta, a perfecţiona.
  • Locuri: Şcoli (publice, particulare, tehnice...), centre de educaţie şi de reeducare, cabinete medicale, psihologice şi sociologice, centre culturale, aeroporturi...

Soluţii:
A) Electricitate, siderurgie, aeronautică, inginerie;
B) Transporturi aeriene, însoţitoare de bord; producţii de cinema, de radio, de televiziune;
C) învăţământ, educaţie;
D) Sociologie, medicină, psihologie, psihotehnică, asistenţă socială, expertiză medico-legală.

Atitudini faţa de muncă

Deşi nu are nici pasiunea vocaţiei ca Leul, nici, ca Fecioara, simţul meseriei şi deşi nu este nici un mare "tocilar" ca Taurul, şi nici, precum Capricornul, un ambiţios tenace, tipul Vărsător are de partea sa grijă de a-şi aduce contribuţia în societatea umană, iar aspiraţia această reprezintă mobilul esenţial al unei activităţi care poate ocupă un loc important în viaţa sa.
Sa nu-i cerem să furnizeze o activitate titanică; nu e făcut pentru aşa ceva. Să-i acordăm o frumoasă conştiinţa profesională care se exprimă printr-o, anume disciplină şi un simţ pronunţat al responsabilităţilor. Nu decepţionează pe cei care au încredere în el: se ţine de cuvânt şi se achită atent de îndatoririle care îi sunt impuse. În plus, concepe muncă drept o pradica inteligenţă: trebuie să acţioneze în cel mai bun spirit.
Are în cel mai înalt grad simţul cooperării şi se ataşează de interesele corporaţiei sale, pentru care e capabil să se cheltuiască fără preget. Dotat cu simţul dreptăţii sociale, e făcut să lucreze în echipă ori într-un colectiv, chiar dacă încearcă să-şi păstreze independentă. Nefiind nici gelos, nici profitor, este în stare să înţeleagă interesele celorlalţi şi să se retragă, la nevoie, spre binele general al unei întreprinderi. Dar, cum nu suscită nici o animozitate şi pentru că aduce cu el bună dispoziţie şi bună înţelegere, rareori se întâmplă să nu fie avantajat, cu atât mai mult cu cât se aranjează în aşa fel încât ambiţiile personale să coincidă cu interesele colective ale întreprinderii. În bune relaţii cu superiorii, că şi cu subalternii; fratern cu aceştia din urmă, pe care îi ajută cât poate; excelent colaborator şi asociat, cum să nu devină el un lucrător stimat şi apreciat? Să mai adăugăm că grijă sa de a comunica se traduce prin darul de a corela activitatea sa cu a celorlalţi: ştie să dea ordine cu arta de a prezenţa, a explica, a transmite, la fel cum se pricepe sa transmită experienta sa tinerilor recruţi spre a-i învăţa meseria.
Lucrează într-un mod pe cât de raţional, pe atât de intuitiv: are idei şi caută să le raţionalizeze. Deplina măsură a lucrului său nu poate să fie atinsă decât dacă i se acordă o mare libertate de acţiune. Tipul său de spirit sintetic şi judecată sa, alcătuită din recul, îi permit să abordeze problemele profesionale sub diverse aspecte şi să contribuie la îmbogăţirea sau la perfecţionarea meseriei sau întreprinderii sale; ţine la asta! Căutarea calităţii (adesea în detrimentul cantităţii) răspunde principalului sau efort. Punctul său slab este poate faptul că acordă prea puţin timp inventarelor sale; nepreocupat de detalii, este uneori obligat să revină pentru a-şi completa documentaţia şi a-şi lărgi câmpul de acţiune.
Poate face o carieră frumoasă: să nu uităm că se apropie de "Pasionatul" din caracterologia clasică. Fără a fi un mare ambiţios, uneori poate deveni "pisălog" ca să obţină maximum de rezultate într-o direcţie anume. Ştie că numai în continuitate stă valoarea, ca doar perseverenţa asigură competenţa; urmăreşte totuşi mai puţin să ajungă la un rezultat important, cât să obţină o satisfacţie de fineţe. Îl vedem şi neglijând destul de multe lucruri şi intensificându-şi probitatea spre a atinge, nu o frumoasă reuşită sau o mare carieră, ci o experienţă profesională interesantă, cât mai vie posibil. Ambiţia sa vizează mai ales ca efortul să-l ducă de la o practică la o experienţă umană, deoarece este mai puţin vorba, în cazul lui, să fie "cineva", cât să reprezinte "ceva", devenind slujitorul unui adevăr sau unei nevoi sociale.
Mulţi nativi din Vărsător, mai ales când domină Uranus, duc o viaţă instabilă şi o existenţa chinuită; destinul lor este pitoresc, dar accidentat, plin de neprevăzut, de răsturnări bruşte de situaţie, de deznodăminte neaşteptate, de "belele" şi de "noroace" excepţionale!

Finanţe
E nevoie să mai precizăm că tipul Vărsător nu e un cuceritor financiar? Fiind opusul unui egocentric, a cărui politică e axată în întregime pe afirmarea eului şi a intereselor personale, el "alunecă" peşte chestiunile băneşti, poate cu o uşurătate condamnabilă. Prea puţin preocupat de mijloacele care pot să ducă la avere, îi este destul de greu să devină un om bogat său un om puternic; numeroşi nativi celebri au murit chiar, mai mult său mai puţin, în mizerie...
Dar "a avea" nu îl priveşte. De ce să acumuleze averi dacă a câştiga nu este un scop al vieţii lui şi dacă o existenţa opulenţa său luxoasă nu-l interesează? Nimic nu îl determină să trăiască pe picior mare: mai curând îi convine o anume modestie materială că să nu devină prea "îndesat". Atunci, cum ar putea să se simtă nefericit materialmente? Ca şi cum un Pergolesi, un Mozart, un Schubert, un Stendhal sau un Rousseau Vameşul, care au cunoscut sărăcia, nu ar fi fost fericiţi de condiţia lor umană...
Adevărul e că, pentru el, contează mai presus de orice "a fi", chiar în detrimentul indispensabilei posesiuni. Bogăţia Vărsătorului este bogăţia naturală, adică ce îi rămâne când este despuiat de orice avere, ceea ce îi rămâne în clipa morţii. Două reflecţii ale nativului din Vărsător Marivaux spun mai mult decât orice: "O burgheză mulţumită într-un sătuc valorează mai mult decât o prinţesa care plânge într-un apartament frumos... Celor care nu au nici rang nici avere care să impună, le rămâne un suflet, şi asta e mare lucru!"

     Ca toţi generoşii şi dezinteresaţii, acest ţip este un prost proprietar şi un prost econom. Are oroare de socotelile "coşniţei" şi îşi plăteşte cumpărăturile fără să se tocmească ori să caute chilipiruri; abia dacă protestează dacă este exploatat; se gândeşte la un cadou ca să aducă mulţumiri pentru cel mai neînsemnat serviciu care i s-a făcut şi se teme mereu că nu dă destul în schimbul a ceea ce primeşte. Preferă dăruirea posesiunii, distribuirea acumulării, circulaţia lucrurilor, conservării lor. Dar trebuie să fie mai atent cu această înclinaţie spre deposedare care se poate întoarce împotriva lui, că la acel intelectual care are bibliotecă deschisă tuturor şi nu mai poate găsi lucrarea împrumutată chiar în ziuă în care are nevoie de ea... Există un prag când omul se descalifică din lipsă unei averi suficiente; antrenat de instinctul de renunţare, tipul nostru trebuie să vegheze necontenit că acest instinct să nu-l depăşească.

     Când Vărsătorul este un om de afaceri (ca Beaumarchais), tendinţa această îi vine în general de la o constelaţie străină; dar dacă semnul e puternic, nu este sigur că aventură va ieşi bine; un exemplu e Hugo Stinnes, singurul mare magnat dominat de Vărsător. Se întâmplă uneori ca acest tip să fie interesat de speculaţii şi de afaceri; dar o astfel de pasiune e mai curând uraniană decât tipică pentru nativul din Vărsător şi vom remarca faptul că este vorba mai curând de o pasiune intelectuală, în care dorinţa de a câştiga e complet umbrită de gustul pentru risc şi aventura sau de nevoia de a experimenta un sistem personal. Inutil sa mai spunem că, în aceste cazuri, curbă averii urmează un grafic de seismograf...
      
      Se mai întâmplă şi ca, în ciudă inaptitudinii sale de a câştiga pentru şine însuşi, acest tip să se dezvăluie perfect competent ca să asigure bunăstarea sau să contribuie la prosperitatea unei societăţi ori unei acţiuni întreprinse, în plan intelectual ori spiritual, în care el nu are decât un interes moral. Tot atât de adevărat este că întoarce spatele "ingreunării materiale" în profitul unei spiritualizări a înseşi existenţei sale! Şi acesta nu este meritul sau cel mai neînsemnat, nici şansa lui cea mai mică de a fi fericit...


Niciun comentariu: