sâmbătă, 25 februarie 2012

Peştii-Caracteristici fiziceMorfologie


   Se întâmplă cu Peştii ceea ce se întâmplă şi cu multe alte semne: caracterizarea planetară trece înaintea notei zodiacale, astfel încât aerul de familie, aproape că nu mai e perceptibil pe fetele nativilor, dacă li se compara cât de cât portretele.

   Deşi nu e vorba decât de o simplă impresie (să nu uităm că ne aflam într-un domeniu unde mai totul este de făcut), se pare că subiecţii din acest semn a căror morfologie şi expresie evoca lumea peştilor sunt destul de numeroşi. Unii amintesc de foc; alţii se apropie mai degrabă de forma obişnuită a peştilor, cu proeminenta gurii şi a ochilor; mai există şi unii care pot fi asimilaţi cu tipul balena (ca un Renan, de exemplu) prin excrescenţa morfologică generală destul de deformată. Dar să nu reţinem aceste scurte impresii decât cu titlu de simplă curiozitate...


   Mult mai sigură este existenţa morfologică a tipului Peşti când semnul e accentuat de o dominantă jupiteriană şi, mai ales, de o dominantă neptuniană. Ne aflam atunci în prezenţa unui tip predispus să se rotunjească, să se îngroaşe moleşindu-se totodată, etajul inferior al fetei ocupând cea mai mare suprafaţă, cu bărbie dubla apărută o dată cu vârsta. Cavităţile, gura şi ochii, sunt larg deschise. Ansamblul da o impresie de etalare; ochii, în special, sunt destul de depărtaţi şi se întind dincolo de limitele lor obişnuite. Portretul ideal pe care îl prezintă un asemenea tip se apropie fără îndoială cel mai mult de acela al lui Buddha reprezentat în statui. Un lucru de asemenea caracteristic este expresia specială a privirii care pare adesea absentă, îndepărtată, voalată; şi, cum ochii sunt adesea globuloşi, impresia aceasta de privire pierdută vag în infinit este şi mai accentuată. În fine, se remarcă o tendinţă generală de buhăire, de adipozitate, de moleşire, cu frecvenţe excrescenţe de carne, polipi s.a. Carol al Vll-lea, Hugo, Sainte-Beuve, Renan, Briand, Bach, Bernanos corespund destul de bine acestei caracterizări morfologice.

Mers şi mimică

   Ca un adevărat limfatic, acest tip prezintă un mers lent care exclude orice gest sec şi nervos. Totul la el este învăluitor, topit, unduios şi divers. Alura generală da impresia de moliciune, figura senzuala, mai mult sau mai puţin vagă, intensifica impresia de masă. De la o asemenea fiinţă, este greu să se reţină vreo particularitate; totul depinde de aspectul său general, uşor acvatic.

   Mimica nu e din cele care se reţin; este mai degrabă ştearsă, ca şi limbajul, lipsit de articulaţie. Strângerea sa de mină nu e nici ea mai expresivă; se simte în ea moliciune, dar şi abandon şi o ieşire în întâmpinare în surdină; la tipul inferior, aceasta mina, dacă te reţine, nu te ia totuşi, şi lăsa o impresie de viscozitate, de încleiere. În gesturi, nici o sobrietate, nici o precizie; o globalitate de atitudini susceptibile de amploare, de învăluiri; drumul cel mai scurt este pentru el o curbă dispusă să adune maximum de lucruri. Opusul unui manierat, al unui preţios sau al unui ceremonios, el poate să aibă totuşi un fel de a fi onctuos care îi este firesc; astfel încât fiinţa această simplă ajunge să fie complexă pentru cine o priveşte. Ajunge chiar să ridice adevărate probleme, în aşa fel încât să rămână o enigmă pentru cei apropiaţi. Să adăugăm o anume bonomie jupiteriană, puţin din blândeţea venusiană şi destulă bizarerie neptuniană, şi 1-am caracterizat pe subiectul nostru sub toate aspectele.

Sănătate

   Nativul din Peşti poartă un interes constant problemelor de sănătate, la fel ca şi cel din Fecioară, dar, spre deosebire de acesta din urmă, el se îngrijorează mai ales de repercusiunile situaţiei generale a sănătăţii asupra sănătăţii proprii, iar atunci când se anunţa vreo epidemie, studiază cu multă atenţie simptomele ca să le descopere apariţia cât mai curând posibil, într-atât se teme de ele. De fapt, nu e un bolnav care se ascultă, ci un bolnav care ascultă. Datorită sensibilităţii sale foarte accentuate, mai ales dacă alte planete sau Ascendentul însoţesc Soarele în semn, consecinţele pot să fie neaşteptate, misterioase pentru observator şi, uneori, catastrofale.

   El poate fi cititorul atras de toate publicaţiile aşa-numite de vulgarizare medicală, care îi furnizează o documentaţie pe care o crede preţioasă, dar care poate să facă din el pradă unor simptome prost interpretate şi să-i împingă să încerce fără discernământ o mulţime de remedii de şarlatani. Astfel, sănătatea sa depinde mult de anturaj şi de condiţiile de viaţă. I-ar trebui acestui "nativ un medic de familie, destul de psiholog ca să răspundă la argumentele sale, cu un fler grozav ca să-i precizeze senzaţiile, care au foarte mult tendinţa să pară difuze, şi mai ales capabil să-i impună un tratament limitat, omogen şi continuu.

   Se admite în general ca nativul are o constituţie destul de plăpândă, expusă unor boli importante, infirmităţilor, tulburărilor ascunse, misterioase, greu de codificat într-un grup definit - sunt atribuite de obicei unor slăbiciuni organice diverse sau unor anemii, când nu este vorba de disfuncţii glandulare, care furnizează mereu o explicaţie comodă, la fel de imprecisa ca şi tulburările înseşi. Mercur se afla în cădere în semnul Peştilor, iar subtilitatea sa, ca şi simţul său critic lipsesc absolut, când nu există nişte dispoziţii speciale pe harta Cerului.

   Se ştie că nativul este în general înzestrat cu un aspect puţin robust, în sensul că are umerii înguşti şi şoldurile neaccentuate şi ochii adesea bulbucaţi. În figură Omului-Zodiac, am ajuns la capăt şi, într-adevăr, picioarele sunt de multe ori cele care constituie organul slab sau, cel puţin, poarta de intrare posibilă a bolilor. Picioare în general mai mult mici, dar late, de formă mai curând plată prin înmuierea musculaturii şi osaturii, adesea afectate de umflaturi mai mult sau mai puţin legate de edemul gleznelor, şi străbătute de varice aparenţe. Aceste tulburări de circulaţie atrag uşor altele, perturbând metabolismul apei şi termoreglarea internă, de îndată ce intervine staţionarea într-un loc umed sau foarte rece. Reumatismele, guturaiurile, răcelile de toate gradele pot deci să fie consecinţele pe termen scurt, în timp ce toate umflăturile, celulită şi, în cel mai rău caz, ascitele constituie difuziuni toxice şi manifestări aparent incoerente. Se înţelege că aceasta sensibilizare a picioarelor este şi o poartă de intrare a infecţiilor microbiene; cangrenă şi tetanosul găsesc uneori acolo un teren de elecţie.

   Examenul medical al unui copil din Peşti este deosebit de dificil, datorită faptului că el acuza adesea localizări foarte diferite ale durerilor sale, plângându-se, de exemplu, de urechi, când este în cauză gâtul, sau invers.

   Persoanele frecventate şi sugestiile lor au o foarte mare influenţă asupra sănătăţii şi echilibrului moral ale nativului din Peşti. Se poate cita exemplul doctorului Paul Carton, care se temea, mai ales din cauza puternicii sale sensibilităţi, de ceea ce numea acţiunea vampirizantă a marilor nervoşi, nativii din zodii energice sau dinamice ce puteau exercita asupra lui o adevărată pompare, în ciuda dialecticii corectoare a ascendentului sau în fecioară.


   Adevărul e că nu exista nativ mai susceptibil de a se pune în pielea altuia. Din păcate este un lucru curent că, îngrijind bolnavi sau trăind în anturajul lor, să se identifice cu ei până la a simţi cu adevărat toate simptomele bolilor în cauză. De unde posibilitatea unor veritabile deliruri psiho-senzoriale, când personalitatea se pierde în aparenţe multiforme în funcţie de gradul de afectivitate în raporturile cu bolnavul. Asta poate merge până la voinţa seacă de a ignora realităţile pentru a nu participa la ele, până la teama bănuitoare (de contagiune, de pildă) şi chiar până la dorinţa de a-şi asuma, pentru o presupusă uşurare, suferinţele unui bolnav iubit. Toate acestea se petrec într-o asemenea lipsa de precizie, încât personalitatea dispare, iar suferinţele astfel suscitate şi mai mult sau mai puţin resimţite sunt acceptate într-un soi de sublimare plină de delectare.

   Peştii sunt totuşi semnul atribuit spitalelor, dar ceea ce am spus mai înainte arata ca nativul nu ar fi prea avantajat să stea într-un asemenea stabiliment. Pe de o parte, imprecizia observaţiilor sale personale va avea tendinţa să-l facă să fie considerat exclusiv un psihic de către personalul medical lucru nu întotdeauna fals din cauza conversaţiilor cu alţi bolnavi ale căror plângeri multiforme vor fi pentru el deosebit de nocive.

   Toate otrăvurile şi toate toxinele interne şi microbiene vor exercita asupra nativului o influenţă dezastruoasă. Şi cum, încercând să lupte împotriva suferinţelor sale reale sau exagerate, se poate întâmpla să se dedea la orice i-ar permite o fugă din realitate şi personalitate - alcool, narcotice, stupefiante - ne putem pune întrebarea dacă nu este vorba de o formă artificială, inferioară şi frusta, a unei sublimări lipsite de curaj.

   Trebuie deci sfătuit să nu locuiască în apropierea apelor stătătoare sau în locuri prea umbrite. Traiul în oraşe şi, mai ales, la partere, umiditatea şi imobilitatea îi sunt cei mai mari inamici. Soarele, exerciţiile fizice adecvate în locuri uscate, sunt, dimpotrivă, cei mai buni adjuvanţi pentru sănătatea să.    Un sejur la mare, când climatul e bine ales, îl poate reintroduce în mediul său de origine, de unde exaltarea reacţiilor de apărare. În alte cazuri, poate fi util să i se provoace un oarecare şoc printr-un sejur la ţara sau chiar la munte. Soluţia fiziologică de sare marina izotonica, utilizată în comprese, bai de picioare, instilaţii, aspiraţii nazale ar trebui să aibă o puternică acţiune revigorantă. În fine, nu trebuie să se piardă niciodată din vedere că unele carente de sare alimentară datorită obiceiurilor vor avea un efect mult mai profund asupra lui decât asupra oricui altcuiva.  Echilibrul fosfor-calciu, micile doze de iod nu sunt absolut necesare pentru buna funcţionare a tiroidei, mai ales clorura de magneziu, care îl poate proteja împotriva tumorilor cu un caracter difuz corespunzătoare semnului zodiacal. Îi vom recomanda deci călduros utilizarea zilnică a sării marine ne rafinate, pe care de altfel o preconiza şi doctorul Carton.

Vestimentaţie

   Femeia nativă din Peşti care vibrează cu firea ei profundă ştie că, pentru ea, îmbrăcămintea nu este o chestiune de elegantă, de armonie sau de ţinută. Cu siguranţă că nu e făcută pentru bon ton şi nu poate fi vorba, în cazul ei, să aibă o ţinută impecabilă. Ceea ce o marchează înainte de orice este nevoia de a-şi exprima, scoţând-o în relief, apartenenta mitologică la divinităţile acvatice: ondina, naiada, sirena... Este sensibilă la o adevărată magie a îmbrăcăminţii: o culoare fascinantă, un parfum fermecător, un simplu nimic, dar de efect, totul e în măsură să creeze aceasta ambiantă în jurul ei, această atmosferă care aureolează o fiinţă cu bizarerie, feerie, graţie seducătoare şi îi dă viaţa într-o lume ce depăşeşte simplă prezenţă.

   Această femeie nu poate fi cucerită decât de o estetică a impreciziei. Nu înseamnă că se lăsa neapărat în voia unei ţinute neîngrijite, deşi "neglijeul bine dozat" i se potriveşte de minune. Mai precis, ea trebuie să se îmbrace liber, urmându-şi fantezia; de altfel, vede modă cu un ochi suficient de îndepărtat ca s-o interpreteze cum îi convine. Şi, în special, tot ce este fluid, curgător, evaziv, neexprimat sau inexprimabil, intra în vederile ei; de exemplu, haina largă, rochia fără cordon, rochia sac şi, în lipsa unui colant perfect care îi poate sta foarte bine, tot ce nu mulează formele, ci lasă doar să fie ghicite. Frumuseţea ei stă mai puţin în ceea ce arăta, decât în acel inefabil, acel ceva evaporat, straniu, de nedefinit, care creează atmosfera.

   Cât despre bărbat, el acordă atât de puţină importanţă prezentării încât îşi neglijează destul de mult ţinuta. Rareori e impecabil, dar puţin îi pasă.

Niciun comentariu: